Kotak Beracun

Konsep: Indoor, Outdoor
Peralatan: Music
               Senarai Denda
               Kotak

Objektif:  Memberi keyakinan kepada peseta
               Menghilangkan rasa malu di kalangan peserta
            
Arahan:

i. Semua peserta berada dalam satu bulatan besar. Fasilitator ditengah
bulatan.
ii. Salah seorang peserta memegang kotak. Apabila muzik start peserta
yang memegang kotak  hendaklah pass kotak kepada peserta di
sebelahnya. Seterusnya kotak akan bergerak sehingga muzik berhenti.
iii. Peserta yang memegang kotak  semasa muzik dihentikan dikehendaki
mencabut denda dalam kotak beracun.

Denda boleh dipelbagaikan dan mengikut tema program....

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...