Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jabatan Kebajikan MasyarakatLogo ini dicipta sebagai memenuhi aspirasi bangsa yang progresif dan membangun. Justeru itu, keseimbangan yang berterusan antara infrastruktur dan pembangunan kebajikan dapat dicapai

Logo dalam bentuk hati membayangkan masa depan dan pemodenan jabatan serta pendayaupayaan yang maksimum dalam menyediakan perkhidmatan kebajikan secara menyeluruh. Pendayaupayaan ini disokong oleh rasa kasih saying dan kefahaman yang positif daripada kumpulan sasaran dan masyarakat secara keseluruhannya.

Bulatan berwarna jingga di atas hati merupakan simbolik yang mewakili usaha kemanusiaan yang dijalankan dalam merealisasikan misi dan visi jabata, manakala warna unggu melambangkan sifat semulajadi jabatan yang proaktif dan dinamik selaku sebuah organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.

Sebagai rasa kebanggaan terhadap usaha yang dijalankan, warna-warna jalur gemilang seperti merah, putih, biru dan kuning telah dipilih sebagai asas terhadap integrasi, integriti, dedikasi serta komitmen individu, masyarakat dan bangsa keseluruhannya
Perkhidmatan
a) Kanak-kanak
b)Warga Emas
c) Keluarga
d)Mangsa Bencana
e) Orang Kurang Upaya
f) Bantuan Kebajikan
g)Kaunseling dan Psikologi
h)Perintah Khidmat Masyarakat
i) Pusat Jagaan dan Taska

Hubungi JKM
 IbuPejabat
JKMN SELANGOR
JKMN KL
JKMN PERAK
JKM HULU LANGAT  atas stesen bas kat hentian kajang(near to ktm UKM)

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...