Tips keluarga bahagia

Amalkan 8 prinsip ini untuk membentuk keluarga yang bahagia

1)Lakukan komunikasi 2 hala
2) Luangkan masa berkualiti bersama ahli keluarga
3)awasi aktiviti anak-anak
4) beri aspirasi kepada anak-anak
5)lakukan penyelesaian masalah secara positif
6)memahami perkembangan anak
7)menghormati hak kanak-kanak
8)penerapan nilai-nilai murni dalam keluarga

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...